pískování

Automobilová kriminalita je stále ožehavým tématem a patří k jedné z nejzávažnějších forem majetkové trestné činnosti. Chcete snížit pravděpodobnost odcizení Vašeho vozidla o 96%? Máme pro Vás jednoduché, efektivní a dostupné řešení v podobě značení oken. Navíc u některých pojišťoven získáte slevy na pojistném.

Cena služby je 1690,-Kč.

jsem autorizovaným pracovištěm CEBIA

Zpět naSLUŽBY